Женя и Сережа Вардуи и Айк Лера и Миша Лариса и Денис Анжела и Аркадий. Помолвка Алина и Никита Милена и Леша Юля и Костя Настя и Леша Надя и Леша Ксения и Антон Лера и Миша Катя и Леша Кристина и Саша Оля и Леша Аня и Виктор Наташа+Саша Милена и Алексей Вика и Никита Роман и Александра